Skip to content

Serwis klimatyzacji Warszawa

 

Serwis klimatyzacji Warszawa oferuje firma ARTECH KLIMATYZACJA. Specjalistyczne usługi serwisu i konserwacji urządzeń i instalacji klimatyzacji.

Posiadamy niezbędną wiedzę techniczną oraz doświadczonych współpracowników, którzy są przygotowani do prowadzenia fachowej i szybkiej usługi oraz posiadają niezbędne doświadczenie i wymagane prawem certyfikaty uprawniające do świadczenia usług w tym zakresie. Oferujemy serwis urządzeń klimatyzacyjnych typu split, multi-split, systemów VRF, szaf klimatyzacji precyzyjnej oraz niektórych agregatów wody lodowej, tych marek dla których posiadamy status APS (autoryzowanego partnera serwisowego danej marki). 

ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISOWYCH I KONSERWACYJNYCH DOTYCZĄCY PRZEGLĄDU SERWISOWEGO URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI KOMFORTU
Dotyczy: klimatyzatory typu split, typu multi, systemy mini VRF i systemy VRF bezpośredniego odparowania

1) kontrola podstawowych parametrów pracy urządzenia,
2) kontrola stanu zabrudzeń powierzchni wymienników i zużycia filtrów
    w jednostkach wewnętrznych,
3) czyszczenie filtrów przy użyciu środków grzybobójczych i bakteriobójczych, w uzasadnionych przypadkach wymiana
filtrów na nowe, w uzgodnieniu z Zamawiającym,
4) czyszczenie lamel wymienników ciepła jednostki zewnętrznej klimatyzatora, opcjonalnie przy użyciu:
     a / parownicy,
     b / sprężonego powietrza,
     c / środków chemicznych odkażających i czyszczących, nieagresywnych dla aluminium i miedzi, przeznaczonych do czyszczenia powierzchni lameli urządzeń HVAC,
5) kontrola szczelności instalacji freonowej oraz uzupełnienie czynnika chłodzącego w instalacji, w przypadku stwierdzonego wycieku konieczne odnotowanie w zdarzenia raporcie serwisowym z przeglądu oraz karcie 
serwisowej dotyczącej dedykowanego urządzenia,
6) sprawdzenie drożności instalacji odpływu skroplin i czyszczenie toru odpływu skroplin tam gdzie jest to konieczne,
7) kontrola pracy urządzeń ze szczególnym zwróceniem uwagi na podwyższony poziom hałasu urządzeń lub brak uzyskiwania normatywnych parametrów pracy przez konkretne urządzenie,
8) kontrola połączeń elektrycznych, w uzasadnionych przypadkach
pomiar poboru prądu przez sprężarkę, sprawdzenie połączeń
komunikacji jednostek
9) wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów instalacji, po uprzednim uzgodnieniu i akceptacji kosztów przez Zamawiającego
10) kontrola pracy urządzenia (systemu klimatyzacji) i sprawdzenie układu sterowania zespołu klimatyzacyjnego, test poprawnej pracy klimatyzatora (systemu klimatyzacji)
11) kontrola i regulacja parametrów pracy oraz przepływu powietrza
przez urządzenie, tam gdzie jest to konieczne
12) sporządzenie raportu przeglądu technicznego z uwzględnieniem wniosków pokontrolnych dla Zamawiającego opisujących aktualny
stan techniczny konserwowanych urządzeń (prowadzenie raportu serwisowego urządzeń i/lub karty technicznej klimatyzatora /
systemu klimatyzacji),
13) sporządzenie protokołów kasacyjnych i przekazanie do utylizacji urządzeń wycofanych z użytkowania.

serwis klimatyzacji